Zámek

Zámek a hospodářský dvůr


V severní části obce při silnici uprostřed nevelkého parku obehnaného zdí se nachází petrovický zámek. Původně barokní jednopatrová budova zámku byla postavena po roce 1709 Janem Josefem z Valdštejna na místě vyhořelé tvrze. Bývalou tvrz založil roku 1510 Petr Holý z Chrástu. Za Jiřího Havla Hrobčického roku 1620 lehla tvrz popelem. Valdštejn nechal v zámku vystavět kapli sv.Michala a před zámkem gloriet. Za Wallisů kolem r.1860 byl zámek upraven do dnešní podoby – jednopatrové budovy obdélníkového půdorysu s klasicistní fasádou. Po r.1948 zámek znárodnil stát a zámek postupem času chátral. V letech 1960-1996 byl do zámku umístěn okresní archiv a pro jeho účely byl nákladně avšak ne příliš citlivě opraven. V přízemní části interiéru se dochovalo něco málo z původních prvků včetně širokého dřevěného schodiště. Zámek se zámečkem a parkem byly prohlášeny kulturní památkou v roce 1958. Zámek není přístupný veřejnosti.

Hospodářský dvůr

Dvůr byl vystavěn na velké ploše kol dokola obehnané zdí a tvoří jej tři nádvoří. Do dvora se vchází dvěma vchody, jižním a východním. Hlavní část dvora tvoří budovy podél silnice u východního vstupu. Hned po pravé straně jsou v řadě malé domky deputátníků. Za nimi se nacházel velký sklep s lednicí, ve kterém kdysi býval sklad krušovického pivovaru. Za ním se nacházely rozsáhlé stáje tažného a chovného dobytka. Po levé straně u vrat stojí vysoká budova bývalého pivovaru, který byl vpředu přeměněn na byty dělníků, v kůlnu na stroje a hospodářské nářadí. Za malým dvorkem se rozkládá park, v jehož středu stojí zámek, jednopatrová budova s ozdobným portálem. Za parkem stojí menší budova zvaná zámeček, ve kterém byly byty pro panské úředníky. Za zámečkem se nacházelo větší nádvoří s velikými stodolami. Vprostřed tohoto nádvoří stojí bývalý lihovar. Ještě v první polovině 20.století moderně vybavený. Za budovami se rozkládá nádvoří třetí velké, na němž byla postavena veliká kůlna na obilí a slámu a níže drůbežárna. Za tímto nádvořím se nacházela velká zelinářská zahrada.

Dvůr pochází z počátku 16. století. Založil jej Petr Holý z Chrástu, po němž byla i osada Petrovice pojmenována. Roku 1517 byl při dvoře založen pivovar. Po Petru Holém se často měnili majitelé dvora a tím celé vsi. Z nich nejšlechetnějším byl Štěpán Olivier Wallis, pán na Kolešovicích, který na svých statcích zrušil robotu. Vládl zde od roku 1745. Za vlády tohoto rodu byl téměř od základů přestavěn zámek, jež poslední majitelé zanedbali. V první polovině 20. stol. byl majitelem Alois Jirák, který dal zámek opět velkým nákladem a všechny budovy znovu opravit a přistavil kůlnu a slepičárnu.

K dvoru patřily dvě hospodářské usedlosti. Jednu obýval hajný a druhou dvorští dělníci. Za vsí patřil ke dvoru bývalý ovčín. Hned pode vsí měl dvůr cihelnu.

Část areálu dvora byla v letech minulých využívána jako prasečák. Druhá část je využívána jako kovárna a kanceláře. Třetí část společně s budovou bývalého pivovaru je využívána zemědělskou společností, která zde má sklady a garáže.

Zámek i celý areál hospodářského dvora a bývalého pivovaru se nachází v soukromých rukách a nejsou přístupné veřejnosti.


Brožura 500 let
Diplomová práce
Mapové přílohy