Fara

Fara s dvorem


V sousedství poutního kostela Navštívení Panny Marie se nachází jednopatrová barokní budova s dvorem a hospodářskými budovami.

Historický kouzelný objekt byl postaven v roce 1715 Janem Josefem z Valdštejna. Z dvanácti místností vyniká sál s původními kachlovými kamny.

Farský dvůr je majetkem Římsko-katolické církve a postupně prochází rekonstrukcí.

Fara, chlévy, stodola i ohradní zeď s branou byly prohlášeny kulturní památkou v roce 1958.


Brožura 500 let
Diplomová práce
Mapové přílohy