Škola

Budova bývalé školy

Pod petrovickým poutním kostelem Navštívení Panny Marie stojí historická budova bývalé Obecné školy. Této budově předcházela budova o mnoho menší sestávající se z jedné školní síně a jedné světnice, jíž obýval učitel, r.1715.

Dítek přibývalo a prostory nestačily. Tak dostala školní budova podobu dnešní a to v r.1823 za Štěpána Olliviera Wallise, kdy došlo na jeho náklad k jejímu rozšíření. Vznikly tak tři třídy k vyučování. Škola byla spádová, nová, moderní a unikátem ve svém okolí.

Škola byla původně jednotřídní. Od přestavby se stala dvoutřídní a v r.1870 se stala trojtřídní.

Počty žáků, kteří školu navštěvovali do r.1936:

Rok 1880 - 1886 1886 - 1906 1906 - 1931 1931 - 1936
Počet 1489 1496 770 219

Zdroj: Matriky Obecné školy v Petrovicích, Okresní archiv RakovníkProvoz petrovické školy byl zrušen v roce 1975. Inventář a žáci byli převedeni do Obecné školy v Šanově, jež se stala novou spádovou školou pro tuto oblast. Bývalá školní budova je dnes v havarijním stavu. Vlastníkem je Obec Petrovice.

...zajímavé, že škola s takovou tradicí nedožila dneška.


!!! Při stěhování školy v 70.letech zmizely, neznámo kam, ŠKOLNÍ KRONIKY. Pokud o nich víte, ozvěte se mi, prosím, jedná se o zajímavý zdroj informací, který by mi moc mohl. Předem děkuji !!!Brožura 500 let
Diplomová práce
Mapové přílohy