Znak obce

Znak obce

Petrovice u Rakovníka


Znak obce byl schválen Zastupitelstvem obce v roce 2011.

Popis znaku a jeho vysvětlení: Obrácenou, sníženou a zvýšenou, zúženou stříbrnou krokví modro-červeně dělený štít. Nahoře zlatá lilie, dole dva štříbrné skřížené meče se zlatými záštitami a jílci.

Modré pole se zlatou lilií má vztah k zasvěcení petrovického kostela Panně Marii. Stříbrná krokev symbolizuje pramen. Zkřížené meče odrážejí skutečnost, že Petrovičtí měli ke královskému hradu Křivoklátu manskou povinnost dvou ozbrojenců. Červená a stříbrná tinktura se vztahuje k erbu českých králů.

Vlajka opakuje podobu znaku.


Návrh znaku a vlajky byl vytvořen na základě příslušných oborových pravidel, zásad a usancí. Jeho autorem je:


Stanislav Kasík
Heraldická kancelář

"Dauphin"

Roudnice nad Labem
2011Brožura 500 let
Diplomová práce
Mapové přílohy