Drobne

Drobné památky v obci

Tvář obce a venkovské krajiny dokreslují drobné památky od kapliček, Božích muk, přes křížky a sochy, po památníky a pomníky. Na území obce Petrovice se nachází několik křížků, kaple s Boží studánkou, socha sv.Jana Nepomuckého, Pomník obětem 1.sv.války a památník M.Tyrše. Mezi "terénní" zajímavosti patří bývalý psí hřbitov a zkamenělé stádo, ke kterému se váže pověst o nehodném pastevci ovcí.
Sochy

Raritou obce bývaly dvě pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého. Z prvního, který stojí ve spodní části obce před čp.5, se dochovalo již jenom torzo. Čas a přírodní podmínky byly neúprosné. Druhý stával u domu čp.47 při odbočce na Hostokryje. Ten byl však ke konci 20.stol. ukraden a tak po něm nakonec nezbylo po něm ani památky.Křížky

V obci se nacházejí dva litinové kříže s ukřižovaním Ježíše Krista s podstavcem nabíleným vápnem. Jeden stojí v aleji při silnici ke kostelu a druhý na zeleném ostrůvku u vstupu na hřbitov. Jeden dřevěný kříž stojí před kostelem.Pomníky a památníky


1.sv.válka zasáhla do života lidí i v Petrovicích. Na počest padlých byl postaven Pomník obětem 1.sv.války, který se nachází ve spodní části obce na zeleném prostranství osázeném stromy u hlavní křižovatky. V roce 1963 prošel rekonstrukcí.Památník s podobiznou Miroslava Tyrše a jeho iniciálami se nachází před plotem čp.97 v aleji. Je památkou připomínající sokolské hnutí, které mělo řadu členů i v Petrovicích. TJ Sokol byl v Petrovicích založen v r.1919 a měl přes 160 cvičících.


Brožura 500 let
Diplomová práce
Mapové přílohy