Alej

Lipová alej


Lipová alej, jež spojuje horní a dolní část Petrovic, byla vysázena kolem roku 1895.

Pustá stráň pod kostelem byla osázena školními dětmi okrasnými stromy (břízy, osiky, akáty, jasany…).


Brožura 500 let
Diplomová práce
Mapové přílohy