Studanka

Boží studnice

  „V druhé polovině 17.století, kdy Petrovice držel svobodný pán s Otto z Helversenů, stala se v lese zvláštní událost, která mocně rozrušila celé okolí. V lese tam nalézala se pod mohutným dubem studánka. Zde prý se podle pověsti zjevila Panna Maria dívkám, jež tam stlaní hrabaly. Celá ves i okolí bylo vzhůru. Dub i studánka nabyly tím pověsti posvátné a zázračné. Když baron z Helversenů dal studánku vyzdíti a nedaleko od ní postaviti klenutou kapličku, do níž daroval větší malovaný obraz Krista na kříži, stala se víra v zázračnou moc vody této studánky obecnou. Studánka nazvána lidem „Boží studnice“ a voda v ní „Boží voda“. Když pak tato voda pro svůj obsah železa a kyseliny uhličité ukázala se býti léčivou, sbíhalo se k této studánce lidu množství veliké. Nejvíce bylo těch, kteří trpěli nějakou chorobou, zejména kloubovou. Mnozí z nich nalezli zde uzdravení. Sláva „Boží studnice“ rostla. Nejhojnější návštěva byla v neděli a ve svátek, kdy lid měl k tomu čas. Také onomu dubu, nad studánkou stojícímu, přičítána byla moc divotvorná. Lidé odlupovali z něho kůru, řezali třísky, trhali listí, nakuřujíce si s úspěchem těmito věcmi bolavé zuby i svůj nemocný dobytek. Takovýmto jednáním byl dub zničen. Strom hynul a byl konečně na rozkaz barona odstraněn. Z jeho dříví dal prý si pán zhotoviti domácí oltářík s klekátkem… “

Obec Petrovice. Vlastivědný popis obce a jejího okolí, 1930-36Dodnes na tomto místě stojí kaplička, která se během let stavebně nezměnila. Jen její zevnějšek prošel drobnými úpravami. Uvnitř kaple se nachází studna s Boží vodou, jíž můžete okusit. Místo je volně přístupné po prudkém schodišti.


Brožura 500 let
Diplomová práce
Mapové přílohy