Prameny

PramenyObsah textů vyplývá z řady mnou prostudovaných materiálů - od knih přes časopisy, mapy, nejrůznější dokumenty, kroniky a zápisky po vyprávění lidí, kteří byli a jsou s obcí spjatí. Dále plyne i z prostého rozhlížení se kolem sebe a studia současného prostředí.

Fotografie a obrázky ze současnosti jsou autorským dílem mým a mé rodiny. Staré fotografie, obrázky a pohlednice pocházejí z menší části z mé soukromé sbírky a z velké části od lidí s obcí spjatých, sběratelů a institucí, bez jejichž přispění by tento rozsáhlý projekt nemohl být ani započat.

Knižní publikace


1. BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník : CRC Edit, 1997. 178 s. ISBN 80-902190-2-0.


Odborné materiály


1. Koucká, Petra. Využití skrytých příležitostí konkrétní destinace ve prospěch cestovního ruchu a možnosti financování - obec Petrovice u Rakovníka. Praha, 2009. 58 s., Obrazová příloha, územní plán obce, kreslená mapa současného stavu a stavu žádoucího. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Vedoucí diplomové práce Doc.PhDr.Jaroslavu Mužíkovi, DrSc.

2. KOUCKÁ, Petra. Turistika na Rakovnicku. Praha, 2007. 62 s. , Příloha fotografií, 1 mapa. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Jarmila Netková.

3. Vlastivědný popis obce Petrovice z roku 1930 (státní archiv v Rakovníku).

4. Územní plán obce Petrovice, 2003, obec Petrovice.

5. Ing.Eva Koucká: Program rozvoje obce Petrovice na období 2007-2013. SO Čistá-Senomaty 2007.

6. Ing.Eva Koucká: Obec Petrovice, podkladová studie obce, Program obnovy a rozvoje. Petrovice duben 2005.


Webové stránky

mapy http://www.staremapy.cz http://mapy.vugtk.cz http://archivnimapy.cuzk.cz http://oldmaps.geolab.cz http://www.mapy.cz časopis český lid č.1 v Praze 1912, ročník XXIL, knihtiskárna F.Šimáček nakladatelé

Brožura 500 let
Diplomová práce
Mapové přílohy