Hostinec

Zájezdní hostinec, čp.10


Petrovické návsi dominuje barokní budova nově zrekonstruovaného hostince s dvojitě lomenou mansardovou střechou a bobrovými taškami. Objekt byl postaven v roce 1715 a tvoří uzavřený areál s dvorem.

Původně byl komplex průjezdní a vybíralo se zde mýto. Jeho správný název by tak měl znít - "Průjezdní hostinec". Mejto se vybíralo v sousedním domku č.p.81, kde se říkalo "Na mejtě" a sídlila zde okresní mýtnice.

Hospoda včetně hospodářských budov a brány byly prohlášeny kulturní památkou v roce 1958.


Brožura 500 let
Diplomová práce
Mapové přílohy