Projekt


  

O projektuKamarádka jednou pronesla, jak by bylo zajímavé uspořádat výstavu starých fotografií obce. Tato myšlenka mi utkvěla v hlavě. Po nějaké době se mi náhodou dostala do rukou stará pohlednice obce. Ta ve mně ihned vzbudila touhu po poznání, jaké byly Petrovice dřív, jak vypadaly?


…Tak vznikl dlouhodobý projekt „Petrovice v proměnách času“, který spočívá ve sběru, hromadění a následném zpracování fotografií, obrázků, dokumentů a vzpomínek lidí s Petrovicemi spjatými.

Výsledky projektu a pátrání jsou prezentovány na výstavách při každoroční Mariánské pouti. Po deseti letech se naskýtá otázka, co dál. Protože nashromážděné materiály již dávají dohromady stálou expozici, takže kniha, muzeum… uvidíme.😉😉😉

Velké poděkování všem, kteří se podíleli na uskutečnění tohoto projektu!"Petrovice v proměnách času" je dlouhodobý projekt, do kterého můžete přispět i Vy. Máte-li jakýkoliv předmět či podnět, týkající se obce Petrovice u Rakovníka, podílejte se na utváření historického obrazu obce Petrovice u Rakovníka!

Nechcete-li se vzdát originálu, vůbec nevadí, důležitý je přece obraz. Materiály jsou přepsány nebo zkopírovány do elektronické podoby a vráceny obratem zpět svému majiteli. Do elektronické podoby je můžete převést i sami.

petra.fk@seznam.czVýsledky úsilí jsou, dle možností, prezentovány. Od roku 2010 se s velkým úspěchem uskutečnily již čtyři výstavy v rámci projektu "Petrovice v proměnách času". Výstavy symbolicky doprovázejí významnou tradiční událost v Petrovicích - Mariánskou pouť. V roce 2014 vznikly tyto webové stránky.
Brožura 500 let
Diplomová práce
Mapové přílohy