Projekt


  

O projektuKamarádka jednou pronesla, jak by bylo zajímavé uspořádat výstavu starých fotografií obce. Tato myšlenka mi utkvěla v hlavě. Po nějaké době se mi náhodou dostala do rukou stará pohlednice obce. Ta ve mně ihned vzbudila touhu po poznání, jaké byly Petrovice dřív, jak vypadaly?

…Tak vznikl dlouhodobý projekt „Petrovice v proměnách času“, který spočívá ve sběru, hromadění a následném zpracování fotografií, obrázků, dokumentů a vzpomínek lidí s Petrovicemi spjatými.


Velké poděkování za spolupráci tak patří:

Ing. Bohumile Pazdýrkové, Jaroslavu Levému, Marii Kinierové, Lucii Slabé, Martě Hedvičákové, Anně Brenkové, Václavu Chytrému, Lydii Jiříčkové, Miluši Humlové, ing. Evě Koucké, Libuši Hayerové, Věře Keřkové, Janě Veverkové, Svatopluku Toufarovi, panu Pochmanovi z Rakovníka, Olze Pexové, rodině Palkoskových, Marii Ladýřové a Zdeňku Kudláčkovi, Obci Petrovice, okresnímu archivu v Rakovníku a sběratelům Michalu Novotnému z Lužné, Ladislavu Engelthalerovi ze Senomat a Josefu Žejdlovi z Lužné."Petrovice v proměnách času" je dlouhodobý projekt, do kterého můžete přispět i Vy. Máte-li jakýkoliv předmět či podnět, týkající se obce Petrovice u Rakovníka, podílejte se na utváření historického obrazu obce Petrovice u Rakovníka!

Nechcete-li se vzdát originálu, vůbec nevadí, důležitý je přece obraz. Materiály jsou přepsány nebo zkopírovány do elektronické podoby a vráceny obratem zpět svému majiteli. Do elektronické podoby je můžete převést i sami.

petra.fk@seznam.czVýsledky úsilí jsou, dle možností, prezentovány. Od roku 2010 se s velkým úspěchem uskutečnily již čtyři výstavy v rámci projektu "Petrovice v proměnách času". Výstavy symbolicky doprovázejí významnou tradiční událost v Petrovicích - Mariánskou pouť. V roce 2014 vznikly tyto webové stránky.