Výstavy

VýstavyVe spolupráci se zástupci obce Petrovice u Rakovníka jsou pořádány v rámci projektu "Petrovice v proměnách času" výstavy. Ty prostřednictvím dobových fotografií a pohlednic dávají návštěvníkům možnost nahlédnout do minulosti obce a porovnat ji tak s její současností.

Výstavy se konají jako jedna z akcí doprovodného programu tradiční slavnosti Mariánské pouti v Petrovicích u Rakovníka. Jsou pořádány v prostoru nového sálu, který se nachází přímo na návsi. Součástí výstavy může být i prezentace tvorby místních obyvatel nebo lidí úzce s obcí spjatých.

Téma "Jaké Petrovice byly a jaké jsou dnes" vzbudilo mezi lidmi velký zájem.

Vstupné na výstavu je dobrovolné a je využíváno na pokrytí nákladů spojených s přípravou expozice.2014

Výstava se v tomto roce nekonala kvůli mateřským povinnostem autorky. Aby však přátelé tohoto projektu nebyli ochuzeni, vznikly v druhé polovině roku tyto webové stránky. Na nich se autorka pokusí shrnout obsahy všech výstav a postupně doplňovat další informace a obrazové materiály.Výstava 2013Výstava se konala v neděli 7.7.2013 od 10:00 do 16:00 hodin. Navštívilo ji přes 200 lidí. Tématem výstavy bylo: Proměna obce během času, O pamětihodnostech obce, Obyvatelé obce, Máje, TJ Sokol a Obecná škola v Petrovicích doplněná fotografiemi jedné třídy.

Výstava byla doplněna prezentací tvorby petrovické rodačky spisovatelky, básnířky a publicistky
Jaroslavy Pechové a prezentací vybarvovánek Petry Hauptmanové
Výstava 2012Výstava se konala v neděli 1.7.2012 od 10:00 do 16:00 hodin. Navštívilo ji přes 200 lidí. Téma výstavy zůstalo obdobné jako v minulém ročníku, aby je mohli zpatřit návštěvníci v loňskm roce nedorazivší. Navíc bylo stávající téma doplněno o pár slov ke Staročeským májům, Poutím a Sboru dobrovolných hasičů Petrovice.


Výstava 2011Výstava se konala v neděli 3.7.2012 od 10:00 do 16:00 hodin. Navštívilo ji kolem 50 lidí. Tentokrát celé akci naprosto nepřálo počasí. Tématem výstavy bylo představení stavebních zajímavostí obce, ukázka míst obce již zmizelých, proměna horních Petrovic od roku 1895, prezentace obce na leteckých snímcích a ve starých mapách a představení nového znaku obce Petrovice.

Výstava byla doplněna o prezentaci tvorby a osobnosti petrovické rodačky spisovatelky, publicistky a horolezkyně Vlasty Štáflové .


Výstava 2010Výstava se konala v neděli 4.7.2012 od 10:00 do 16:00 hodin. Navštívilo ji přes 250 lidí. Tématem výstavy bylo: "Petrovice v proměnách času aneb jaké byly včera a jaké jsou dnes". Na výstavních panelech mohl návštěvník porovnat staré fotografie částí obce s novými fotografiemi těch samých částí obce. Nechyběla ani mapa znázorňující vývoj osídlení území obce od roku 1500 do současnosti.