Krajské mapy Čech a Moravy Jana Kryštofa Müllera - 18.století


zdroj: mapy.vugtk.cz